Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-SLA-205160-TT
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực thống kê: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương tỉnh Sơn La
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận "Một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Buớc 1: Thương nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương tỉnh Sơn La
Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra:
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý chuyển phòng Quản lý Thương mại giải quyết
- Nếu không hợp lệ thì trả lại và nêu rõ lý do
Buớc 2: Phòng Quản lý Thương mại xem xét trình Giám đốc Sở ký Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu
Buớc 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương thu phí, lệ phí và trao trả Giấy chứng nhận cho thương nhân
Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu huỷ dưới hình thức khác:
- Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu
- Bản gốc, hoặc bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu của cửa hàng đã được cấp (nếu có)
Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu hết hiệu lực thi hành, thương nhân phải lập hồ sơ như đối với trường hợp cấp mới và gửi về Sở Công thương trước ba mươi (30) ngày, trước khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
- Mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh xăng dầu tại + Thành phố: 1.200.000 đ/1 cửa hàng + Các huyện còn lại: 600.000 đ/1cửa hàng
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu tại + Thành phố: 200.000 đ/giấy + Các huyện còn lại: 100.000 đ/giấy

0
32