Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-SLA-217469-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp, Cục Bổ trợ tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Bổ trợ Tư pháp - Sở Tư pháp.
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại Thẻ Công chứng viên, Sở Tư pháp có văn bản gửi Bộ Tư pháp kèm theo hồ sơ và danh sách trích ngang của những người đề nghị cấp lại Thẻ Công chứng viên; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do
- Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại Thẻ Công chứng viên, Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định cấp lại Thẻ Công chứng viên; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ Công chứng viên
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Buớc 1: Khi có yêu cầu cấp lại Thẻ Công chứng viên, Công chứng viên phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Buớc 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Bổ trợ Tư pháp - Sở Tư pháp tỉnh Sơn La, số 59 đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định, vào sổ theo dõi và hẹn thời gian trả kết quả
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thủ tục theo quy định: Trả hồ sơ, đề nghị người nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định
Buớc 3: Sau khi tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, Trưởng phòng Bổ trợ Tư pháp báo cáo Giám đốc Sở trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định cấp lại Thẻ Công chứng viên
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Công chứng viên đã được cấp Thẻ nếu thay đổi nơi hành nghề công chứng hoặc bị mất Thẻ hoặc Thẻ bị hư hỏng thì được xem xét, cấp lại Thẻ
Người đề nghị cấp lại Thẻ Công chứng viên chuẩn bị hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại Thẻ Công chứng viên
- Một ảnh chân dung (cỡ 2 cm x 3 cm)
- Thẻ Công chứng viên cũ (trong trường hợp thay đổi nơi hành nghề công chứng; Thẻ bị hư hỏng)
Văn bản đề nghị cấp Thẻ Công chứng viên của Sở Tư pháp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại thẻ công chứng viên
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại Thẻ Công chứng viên - Sơn La
Số hồ sơ:
T-SLA-217469-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Sơn La
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
31