Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-011306-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Thanh Hóa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: - Thời gian thẩm định tại Sở Xây dựng Thanh Hóa: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
- Thời gian phê duyệt tại Ủy ban nhân dân tỉnh: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Sở Xây dựng.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định
Tiếp nhận hồ sơ: a) Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng, số 36, Đại Lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa.
b) Thời gian: Giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).
c) Trình tự: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần và tính hợp lệ của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Xử lý hồ sơ: - Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ về phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật.
- Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thẩm định hồ sơ; trong thời hạn 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ), phòng có trách nhiệm thông báo những nội dung, yêu cầu bổ sung (nếu có) về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để thông báo cho Chủ đầu tư thực hiện (Thời gian bổ sung hồ sơ không tính trong thời gian giải quyết công việc).
- Sau khi thẩm định, Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật lập văn bản thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (Văn bản do Giám đốc sở ký); kèm theo bản dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch cấp nước đô thị.
- Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thông báo đã có kết quả thẩm định về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của sở, để Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông báo cho Chủ đầu tư biết; Đồng thời, chuyển văn bản thẩm định, dự thảo quyết định phê duyệt và 01 bộ hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch cấp nước đô thị (kèm theo đĩa CD) sang Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
Trả kết quả: Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh gửi (qua đường Bưu chính) Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch cấp nước đô thị cho Chủ đầu tư và các ngành liên quan
Tờ trình của Chủ đầu tư gửi Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh xin phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch cấp nước đô thị (01 bản chính)
Văn bản chủ trương lập quy hoạch, hoặc quyết định kế hoạch phân bổ kinh phí lập quy hoạch cấp nước đô thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (01 bản công chúng)
Nghị quyết thông qua nhiệm vụ lập quy hoạch cấp nước đô thị của Hội đồng nhân dân cấp huyện (01 bản công chứng)
Thuyết minh nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch cấp nước đô thị, kèm theo đĩa CD (01 bản chính)
Bản đồ vị trí, ranh giới và mối quan hệ vùng; tỉ lệ 1/25.000 – 1/100.000 (01 bản chính)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch cấp nước đô thị (trừ loại đặc biệt) - Thanh Hoá
Số hồ sơ:
T-THA-011306-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Hạ tầng kỹ thuật
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29