Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-046413-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Thanh Hoá
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuản bị hồ sơ: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định
Tiếp nhận hồ sơ: Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương (Số 45A Đại lộ Lê Lợi – thành phố Thanh Hóa).
a. Người tiếp nhận:
Chuyên viên phòng chuyên môn, làm việc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
b. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết theo quy định).
c. Trình tự tiếp:
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp pháp, nội dung hồ sơ theo quy định.
- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trả kết quả.
- Trường hợp hồ sơ bị thiếu, không đúng quy định thì trả hồ sơ và hướng dẫn cho tổ chức tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.
Ghi chú: Không yêu cầu thêm bất cứ điều kiện, thủ tục nào ngòai thủ tục hồ sơ đã quy định niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Xử lý hồ sơ: - Bộ phận tiếp nhận chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn.
- Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ có yêu cầu bổ sung thì phòng chuyên môn có trách nhiệm thông báo những nội dung, yêu cầu cần bổ sung về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để thông báo cho người nộp hồ sơ biết (Thời gian bổ sung hồ sơ không tính trong thời gian giải quyết công việc).
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hiện trường khu vực khai thác khoáng sản hoặc thi công công trình nơi đơn vị đề nghị cấp giấy phép, nếu đủ điều kiện sẽ hoàn thiện thủ tục cấp phép. Trường hợp hiện trường khai thác hoặc thi công công trình chưa đủ điều kiện để cấp phép thì có văn bản trả lại hồ sơ (Văn bản nói rõ lý do chưa đủ điều kiện cấp phép để đơn vị khắc phục).
- Căn cứ kết quả thẩm định, phòng chức năng hoàn chỉnh thủ tục, trình Giám đốc Sở ký văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.
- Phòng chuyên môn in phôi Giấy phép theo mẫu quy định của Bộ Công Thương và chuyển hồ sơ sang Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cấp Giấy phép.
Trả kết quả: a. Địa điểm trả kết quả: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương.
b. Trình tự trả kết quả:
- Chuyên viên phòng chuyên môn làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đến Ủy ban nhân dân tỉnh nhận Giấy phép theo phiếu hẹn.
- Người nhận Giấy phép đem phiếu hẹn trả kết quả đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra phiếu hẹn, viết biên lai và thu tiền phí, lệ phí theo quy định, trả giấy phép.
- Người nhận Giấy phép nộp lệ phí và nhận 01 biên lai, kiểm tra giấy phép, ký vào sổ giao nhận và nhận Giấy phép.
c. Thời gian trả kết quả:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ ngày lễ, tết theo quy định).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Lãnh đạo và người lao động của đơn vị sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và các công việc khác có liên quan tới vật liệu nổ công nghiệp phải được đào tạo, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ tương ứng với chức trách đảm nhiệm
Người chỉ huy nổ mìn phải đáp ứng các tiêu chuấn sau:
+ Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên một trong các ngành: Khai thác mỏ, hóa chất, sỹ quan công binh, vũ khí đạn dược, công nghệ hóa thuốc phóng, thuốc nổ và có thâm niên công tác tại lĩnh vực có sử dụng hoặc liên quan tới vật liệu nổ công nghiệp ít nhất 02 năm đối với trình độ đại học, cao đẳng và 03 năm đối với trình độ trung cấp kỹ thuật.
+Trường hợp tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các ngành kỹ thuật không liên quan tới vật liệu nổ công nghiệp phải học tập để nắm vững kỹ thuật nổ mìn, có thâm niên công tác trong lĩnh vực có sử dụng hoặc liên quan tới vật liệu nổ công nghiệp ít nhất 03 năm đối với trình độ đại học, cao đẳng; 04 năm đối với trình độ trung cấp kỹ thuật và được Sở Công nghiệp phối hợp với các cơ quan có chức năng đào tạo về lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp tổ chức huấn luyện, kiểm tra sát hạch về kỹ thuật an toàn và được cấp giấy chứng nhận.
+ Đối với các đơn vị kinh tế tập thể hoạt động theo Luật Hợp tác xã, cho phép bổ nhiệm chỉ huy nổ mìn là thợ mìn đã được đào tạo ở các trường dạy nghề, có chứng chỉ nghề thợ mìn và có thâm niên công tác nổ mìn ít nhất 05 năm, được Sở Công thương phối hợp với các cơ quan có chức năng đào tạo về lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp tổ chức huấn luyện, kiểm tra sát hạch về kỹ thuật an toàn và được cấp giấy chứng nhận.
Thợ mìn hoặc người lao động làm công việc có liên quan tới vật liệu nổ công nghiệp như: Vận chuyển, bốc xếp, điều khiển phương tiện vận chuyển, áp tải, bảo vệ, thủ kho, phục vụ thi công bãi mìn, ngoài việc được đào tạo và có chứng chỉ chuyên môn phù hợp, còn phải được Sở Công thương phối hợp với các cơ quan có chức năng đào tạo về lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp tổ chức huấn luyện, kiểm tra sát hạch về kỹ thuật an toàn và được cấp giấy chứng nhận
Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp: 01 bản chính, có mẫu
Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của công an tỉnh: 01 bản sao công chứng
Quyết định thành lập đơn vị, đăng ký kinh doanh. Nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải có giấy phép đầu tư: 01 bản sao công chứng
Giấy phép hoạt động khoáng sản đối với các đơn vị hoạt động khoáng sản; Giấy phép thăm dò, khai thác dầu khí đối với các đơn vị hoạt động dầu khí; Quyết định trúng thầu thi công công trình hoặc hợp đồng nhận thầu, giấy ủy quyền thực hiện hợp đồng thi công công trình: 01 bản sao công chứng
Thiết kế khai thác đối với các hoạt động khai thác khoáng sản quy mô công nghiệp. Phương án nổ mìn đối với hoạt động khai thác tận thu khoáng sản, các hoạt động phục vụ mục đích sản xuất, đào tạo huấn luyện, nghiên cứu khoa học khác; Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản: 01 bản sao công chứng.
Thiết kế kỹ thuật thi công công trình, phương án nổ mìn thi công công trình: 01 bản sao công chứng
Hồ sơ kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp hoặc Hợp đồng thuê kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp: 01 bản sao công chứng
Hồ sơ thiết bị nổ mìn: 01 bản sao công chứng
Quyết định bổ nhiệm người chỉ huy nổ mìn: 01 bản chính
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thẩm định cấp Giấy phép sử dụng VLNCN 2.700.000 đồng/ giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-046413-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
29