Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-115911-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc. Trường hợp yêu cầu chứng thực với số lượng lớn thì việc chứng thực có thể được hẹn lại để chứng thực sau nhưng không quá 2 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy tờ, văn bản được chứng thực
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo đúng quy định
Tiếp nhận hồ sơ: a. Địa điểm tiếp nhận:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
b. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
c. Trình tự tiếp nhận:
Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ nếu:
- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận đề nghị công dân chờ lấy kết quả, trường hợp người nộp hồ sơ không chờ hoặc người có thẩm quyền ký giấy đi vắng hoặc trong trường hợp văn bản chứng thực có số lượng lớn thì viết Phiếu hẹn.
- Hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn công dân hoàn chỉnh theo quy định.
Xử lý hồ sơ: - Trường hợp nội dung hồ sơ của công dân phù hợp với quy định của pháp luật:
Cán bộ, công chức có quyền hạn và trách nhiệm giải quyết phải tiến hành ngay việc xử lý hồ sơ theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, yêu cầu, điều kiện để cấp kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính.
- Trường hợp bản sao có dấu hiệu giả mạo thì đề nghị người yêu cầu chứng thực chứng minh; nếu không chứng minh được thì từ chối chứng thực.
Trả kết quả: a. Địa điểm:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
b. Thời gian:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
c. Trình tự trả:
Công dân nhận kết quả, nộp lệ phí chứng thực (việc thu lệ phí thực hiện theo nguyên tắc tài chính), trường hợp ghi Phiếu hẹn thì nộp lại Phiếu hẹn trước khi nhận kết quả.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Bản chính, và bản sao giấy tờ chứng thực không thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Bản chính được cấp sai thẩm quyền hoặc không hợp lệ; bản chính giả;
b) Văn bản, giấy tờ đã bị tẩy xoá, sửa chữa, thêm, bớt hoặc đã bị hư hỏng, cũ nát không thể xác định rõ nội dung;
c) Văn bản, giấy tờ có xác định độ mật của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế; văn bản, giấy tờ không phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng;
d) Đơn, thư và các giấy tờ tự lập không có chứng nhận, chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
đ) Các giấy tờ mà văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quy định không được sao.
Bản chính (sau khi đối chiếu trả lại ngay)
Bản sao cần chứng thực
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính 2000đ/ trang, trang thứ 3 trở lên 1000 đ/trang, nhưng tối đa không quá 100.000đ/bản
TTHC đang xem
Chứng thực bản sao song ngữ - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-115911-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
35