Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNG-098401-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân nộp hồ sơ cho cán bộ tư pháp - Hộ tịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 2: Cán bộ tư pháp - Hộ tịch nghiên cứu hồ sơ tham mưu cho chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ký chứng thực
Bước 3: Cán bộ tư pháp - Hộ tịch vào sổ và trả kết quả cho đương sự
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng (Mẫu số 31/PYC)
Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền người đại diện (Nếu là người đại diện)
Bản sao chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của luật đất đai năm 1987, luật đất đai năm 1993, luật đất đai năm 2003
+ Ngoài các giấy tờ nêu trên tuỳ thuộc vào từng trường hợp cụ thể mà hồ sở chứng thực còn có thêm một hoặc các giấy tờ sau đây:
- Bản sao giấy chứng tử của người để lại di sản, giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo pháp luật.
- Bản sao di chúc, giấy chứng tử của người để lại di sản, nếu là người được hưởng theo di sản theo di chúc mà trong di chúc đó không xác định rõ phần di dản được hưởng của từng người.
- Bản sao giấy chứng tử của người để lại di sản, giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản mà người nhận thừa kế là người duy nhất.
Xuất trình bản chính của giấy tờ đã nộp bản sao để đối chiếu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng văn bản (Mẫu số 31/PYC)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực Thu theo giá trị hợp đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Thái Nguyên
Số hồ sơ:
T-TNG-098401-TT
Cơ quan hành chính:
Thái Nguyên
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19