Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-088066-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách, Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động thương binh xã hội cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: - Gia đình trẻ em xin cấp thẻ Khám chữa bệnh thuộc xã, phường nào thì nộp giấy khai sinh (bản sao) của trẻ em trực tiếp cho cán bộ phụ trách công tác lao động thương binh và xã hội tại xã, phường đó
- Cán bộ phụ trách công tác lao động thương binh và xã hội lập danh sách trình Ủy ban nhân dân cấp xã ký danh sách, gởi về Phòng Lao động thương binh và Xã hội cấp huyện in thẻ, xong trả về cho Cán bộ Lao động thương binh và Xã hội trình Ủy ban nhân dân cấp xã ký và đóng dấu, cấp cho trẻ em
Gồm 01 bản sao giấy khai sinh, nếu từ nơi khác chuyễn đến thì phải có hộ khẩu pho to kèm theo
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục cấp phát thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-088066-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách, Khám chữa bệnh
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27