Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-130158-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tây Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tây Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Ban quản lý các Khu công nghiệp Tây Ninh, địa chỉ: Km 32, Quốc lộ 22, An Tịnh, Trảng Bàng - Tây Ninh
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức bổ sung
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả
Bước 4: Hoàn trả hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban quản lý các Khu công nghiệp Tây Ninh, địa chỉ: Km 32, Quốc lộ 22, An Tịnh, Trảng Bàng - Tây Ninh
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Nhà đầu tư kê khai đầy đủ những thông tin đã được hướng dẫn tại mẫu đơn đề nghị và đáp ứng điều kiện về đầu tư của dự án
Hồ sơ gồm phải có đầy đủ các loại giấy tờ sau: (theo quyết định 19/QĐ-BCT ngày 24/7/2008 của Bộ công thương)
CO mẫu D (theo mẫu do bộ công thương ban hành đã được điền đầy đủ thông tin)
Giấy chứng nhận kiểm tra xuất xứ hàng hóa do công ty có chức năng giám định hàng hóa cấp (nếu có)
Tờ khai hải quan đã được thanh khoản
Hóa đơn thương mại
Vận đơn
Các chứng từ sau tờ khai hải quan,hóa đơn thương mại, vận đơn là bản sao có chữ ký và đóng dấu xác nhận sao y bản chính của người có thẩm quyền của doanh nghiệp, đồng thời doanh nghiệp phải mang bản chính theo để đối chiếu
Ghi chú: đối với trường hợp hàng hóa từ khu chế xuất bán vào thị trường nội địa bổ sung thêm chứng từ sau:
- Về tờ khai hải quan: doanh nghiệp chế xuất khi bán hàng vào thị trường nội địa khi xin C/O mẫu D phải xuất trình tờ khai xuất khầu hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất và bản sao tờ khai nhập khẩu lô hàng đó của daonh nghiệp nội địa
- Về vận đơn: nếu doanh nghiệp vận chuyển bằng đường bộ phải có hoá đơn vận chuyển hàng hóa hoặc hợp đồng vận chuyển hàng hóa. trong trường hợp sử dụng phương tiện vận tải của doanh nghiệp phải có trình bày rỏ bằng văn bản về số lượng phương tiện hiện có và số đăng ký phương tiện vận tải đó trong đơn xin cấp C/O mẫu D
- về số tham chiếu ghi trên C/O: ký tự nước xuất khẩu là Việt Nam và ký tự nước nhập khẩu cũng là Việt Nam
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Nhà đầu tư kê khai đầy đủ những thông tin đã được hướng dẫn tại mẫu đơn đề nghị
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-130158-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Quản lý thị trường
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
28