Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-141076-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Lữ hành
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Du lịch xem xét, cấp giấy phép
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh nhận hồ sơ và gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến Tổng cục Du lịch xem xét, cấp giấy phép
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Thời hạn hoàn thành giấy phép là 20 ngày làm việc theo quy định, kể từ ngày Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng cục Du lịch tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10 ngày làm việc/10 ngày làm việc theo quy định, Tổng cục Du lịch 10 ngày làm việc/10 ngày làm việc theo quy định)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh ( 139A đường 30/4 phường 2 thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).
- Khi đến nộp hồ sơ đơn vị, cá nhân xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế phải mang đầy đủ hồ sơ theo quy định.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì thu lệ phí, viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì người công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Sáng từ 7h đến 11h30. Chiều từ 13h30 đến 17h.(ngày lễ nghỉ).
Bước 3: Nhận giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh ( 139A đường 30/4 phường 2 thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).
- Công chức giao giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.
- Người nhận giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế ký nhận đã nhận giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền, chứng minh thư của người nhận hộ và người ủy quyền.
- Thời gian giao giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Sáng từ 7h đến 11h30. Chiều từ 13h30 đến 17h.(ngày lễ nghỉ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Có phương án kinh doanh lữ hành, có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh
- Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành
- Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
- Có tiền ký quỹ theo quy định của chính phủ là 250 triệu
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
Bản sao giấy đăng ký kinh doanh
Phương án kinh doanh lữ hành, chương trình du lịch cho khách quốc tế chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp
Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành (4 năm)
Bản sao 03 thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng của 03 hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành
- Giấy chứng nhận tiền ký quỹ ( 250 triệu).
* Tất cả các bản sao đều phải có công chứng hoặc có bản chính để chứng minh tính hợp lệ của bản sao (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả bản chính ngay sau khi đối chiếu xong).
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-141076-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Lữ hành
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
33