Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-147773-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban thi đua khen thưởng tỉnh - Sở Nội vụ Tây Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban thi đua khen thưởng tỉnh - Sở Nội vụ Tây Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: TTiếp nhận hồ sơ vào các ngày thứ ba và thứ năm trong tuần tại Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Biên nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức hành chính Ban Thi đua – Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ; địa chỉ: 136 đường Trần Hưng Đạo, phường II, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Bước 2: Công chức làm việc tại Phòng Tổ chức hành chính tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, sau đó làm biên nhận cho đối tượng
Phiếu chuyển của tỉnh khác chuyển đến
Bản khai và các giấy xác nhận
Bằng Huân, Huy chương (phô tô)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận hồ sơ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến tỉnh khác chuyển đến - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-147773-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Thi đua, khen thưởng
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
31