Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-200196-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ (số 211, đường 30/4, phường 2, thị xã Tây Ninh) hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học công nghệ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khi tổ chức khoa học và công nghệ đã đăng ký hoạt động tại Sở Khoa học và Công nghệ có thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác thì tổ chức nộp hồ sơ đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ tại Sở Khoa học và Công nghệ nơi tổ chức đặt trụ sở mới.. Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh (địa chỉ 211 Đường 30/4, Phường 2, Thị xã Tây Ninh, Tây Ninh).
- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra đầy đủ tính hợp lệ của hồ sơ, viết giấy biên nhận và hướng dẫn nộp phí thẩm định và lệ phí cấp chứng nhận cho người đến nộp hồ sơ.
- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức bổ sung hồ sơ. Không được để cá nhân, tổ chức phải đi lại bổ sung hồ sơ quá hai lần cho một vụ việc.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
Trong giờ hành chính (Sáng từ 7h - 11h30; Chiều từ 13h30 - 17h), từ thứ hai đến thứ sáu. (Trừ các ngày nghỉ, lễ theo qui định).
Bước 2: Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Công nghệ tham mưu giải quyết.
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh (địa chỉ 211 Đường 30/4, Phường 2, Thị xã Tây Ninh, Tây Ninh).
- Người đến nhận kết quả nộp lại các phiếu hẹn trả kết quả, chứng từ nộp phí thẩm định, lệ phí cấp phép và phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ để lưu trữ vào hồ sơ thủ tục hành chính đã giải quyết.
- Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu hẹn trả kết quả hoặc Giấy giới thiệu, yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Mục tiêu, phương hướng hoạt động:
+ Tổ chức Khoa học và Công nghệ phải có mục tiêu, phương hướng hoạt động không vi phạm các điều cấm quy định tại Điều 8 của Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
+ Đối với tổ chức Khoa học và Công nghệ có cơ quan, tổ chức chủ quản, mục tiêu, phương hướng hoạt động phải phù hợp với ngành, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức chủ quản đó.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động:
+ Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức Khoa học và Công nghệ có cơ quan, tổ chức chủ quản phải được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt hoặc ban hành. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu quy định trong điều lệ phải phù hợp với ngành, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức chủ quản đó.
+ Việc sửa đổi, bổ sung điều lệ do cơ quan, tổ chức phê duyệt hoặc ban hành điều lệ quyết định.
+ Điều lệ của tổ chức Khoa học và Công nghệ thành lập dưới hình thức hợp tác, liên kết phải có chữ ký của các bên hợp tác, liên kết và được một bên là cơ quan, tổ chức phê duyệt theo uỷ quyền của các bên hợp tác, liên kết còn lại.
+ Đối với tổ chức Khoa học và Công nghệ do cá nhân thành lập, Điều lệ (dự thảo) xây dựng theo mẫu. Điều lệ (dự thảo) phải có chữ ký của cá nhân hoặc các cá nhân thành lập, được cơ quan cấp Giấy chứng nhận thẩm định trước khi cấp và có hiệu lực kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận. Lĩnh vực hoạt động trong điều lệ được ghi đúng theo Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức Khoa học và Công nghệ do Thủ tướng Chính phủ quy định.
- Tên tổ chức Khoa học và Công nghệ:
+ Tên bằng tiếng Việt: Thể hiện loại tổ chức và lĩnh vực hoạt động chủ yếu.
+ Tên bằng tiếng Việt của tổ chức Khoa học và Công nghệ có thể bao gồm tên riêng và/hoặc địa danh trụ sở chính.
+ Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có): Tên bằng tiếng nước ngoài của tổ chức Khoa học và Công nghệ phải được dịch tương ứng từ tên tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.
+ Tên viết tắt (nếu có): Tên viết tắt của tổ chức Khoa học và Công nghệ (kể cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài), phải bao gồm những chữ cái đầu của các từ là yếu tố chính của tên (cụm từ) đó.
+ Tên (kể cả tên viết tắt) của tổ chức Khoa học và Công nghệ không có cơ quan, tổ chức chủ quản không được trùng với tên của các tổ chức đã được đăng ký trước tại cùng một cơ quan cấp Giấy chứng nhận.
Tổ chức Khoa học và Công nghệ phải tự chịu trách nhiệm về việc lựa chọn tên của tổ chức mình (bao gồm tên đầy đủ bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài và tên viết tắt), đảm bảo tên đó không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức, cá nhân đang được bảo hộ tại Việt Nam.
- Nhân lực Khoa học và Công nghệ:
+ Mỗi tổ chức Khoa học và Công nghệ phải có ít nhất 05 người có trình độ đại học trở lên, trong đó có ít nhất 20% có trình độ chuyên môn thuộc một trong các lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động và ít nhất 40% làm việc theo chế độ chính nhiệm.
+ Đối với tổ chức Khoa học và Công nghệ thành lập và hoạt động tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, phải có ít nhất 04 người có trình độ đại học, cao đẳng trở lên, trong đó ít nhất 01 người có chuyên môn thuộc lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động và ít nhất 01 người làm việc theo chế độ chính nhiệm.
+ Người đứng đầu: Là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của tổ chức và phải có trình độ đại học trở lên; đối với tổ chức Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh hoặc tổ chức Khoa học và Công nghệ là viện thì người đứng đầu phải có trình độ tiến sĩ trở lên; người đứng đầu tổ chức Khoa học và Công nghệ do cá nhân thành lập phải làm việc theo chế độ chính nhiệm.
- Trụ sở chính:
+ Là nơi làm việc riêng biệt để giao dịch, liên lạc và được đặt trong lãnh thổ Việt Nam.
+ Trụ sở chính có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).
+ Trụ sở chính của tổ chức Khoa học và Công nghệ là viện phải có diện tích tối thiểu 25m2.
- Cơ sở vật chất - kỹ thuật:
+ Cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức Khoa học và Công nghệ có thể bao gồm: Nhà xưởng, phòng thí nghiệm, máy móc thiết bị, tài sản trí tuệ, các phương tiện vật chất - kỹ thuật khác phục vụ cho hoạt động, vốn bằng tiền.
+ Vốn đăng ký: Tổ chức Khoa học và Công nghệ phải đăng ký vốn hoạt động là tiền mặt hoặc giá trị cơ sở vật chất kỹ thuật khác quy ra tiền mặt.
+ Vốn đăng ký ít nhất là 200.000.000 đồng.
Văn bản của người đứng đầu đề nghị cấp Giấy chứng nhận do thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
Đơn đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ;
Quyết định thành lập tổ chức Khoa học và Công nghệ (đối với tổ chức Khoa học và Công nghệ có cơ quan hoặc tổ chức thành lập) hoặc biên bản họp có chữ ký của những người sáng lập (đối với tổ chức Khoa học và Công nghệ do hai cá nhân thành lập trở lên);
Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức Khoa học và Công nghệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành (đối với tổ chức Khoa học và Công nghệ công lập) hoặc dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động (đối với tổ chức Khoa học và Công nghệ do cá nhân thành lập);
Hồ sơ của người đứng đầu tổ chức Khoa học và Công nghệ:
+ Đơn xin làm việc chính nhiệm.
+ Nếu làm việc kiêm nhiệm thì phải có đơn xin làm việc kiêm nhiệm và văn bản của thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý nơi người đó đang làm việc chính nhiệm đồng ý cho làm việc kiêm nhiệm (người đứng đầu tổ chức Khoa học và Công nghệ do cá nhân thành lập không được làm việc kiêm nhiệm).
+ Quyết định bổ nhiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (trừ trường hợp tổ chức Khoa học và Công nghệ do cá nhân thành lập).
+ Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (người đứng đầu tổ chức Khoa học và Công nghệ do cá nhân thành lập, lý lịch khoa học do cá nhân khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đó).
+ Bản sao các văn bằng đào tạo (có chứng thực hợp pháp).
+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trước khi chuyển sang làm việc tại tổ chức Khoa học và Công nghệ;
Hồ sơ về nhân lực của tổ chức Khoa học và Công nghệ:
+ Đối với tổ chức Khoa học và Công nghệ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập: Danh sách nhân lực được cơ quan quyết định thành lập hoặc quản lý trực tiếp xác nhận.
+ Đối với tổ chức Khoa học và Công nghệ không do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập
* Danh sách nhân lực.
* Đối với nhân lực chính nhiệm: Đơn xin làm việc chính nhiệm; sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trước khi chuyển sang làm việc tại tổ chức Khoa học và Công nghệ; bản sao các văn bằng đào tạo (có chứng thực hợp pháp).
* Đối với nhân lực kiêm nhiệm: Đơn xin làm việc kiêm nhiệm; sơ yếu lý lịch có xác nhận hợp pháp và bản sao các văn bằng đào tạo (có chứng thực hợp pháp); văn bản của thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý nơi người đó đang làm việc chính nhiệm đồng ý cho làm việc kiêm nhiệm.
* Trường hợp nhân lực không phải là công dân Việt Nam thì phải có văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nước mà người đó mang quốc tịch;
Hồ sơ về cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức Khoa học và Công nghệ: Phải có một trong các giấy tờ sau:
+ Đối với tổ chức Khoa học và Công nghệ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành
lập: Bản kê khai cơ sở vật chất - kỹ thuật được cơ quan quyết định thành lập hoặc quản lý trực tiếp xác nhận.
+ Đối với tổ chức Khoa học và Công nghệ không do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập: Bản kê khai cơ sở vật chất - kỹ thuật; cam kết góp vốn (tiền, tài sản...) của từng cá nhân/các bên hợp tác, liên kết góp vốn; giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với phần vốn đã cam kết góp; biên bản họp của những người sáng lập/các bên hợp tác, liên kết thống nhất định giá tài sản, ngoại tệ… quy ra tiền Việt Nam hoặc văn bản chứng nhận giá trị tài sản hợp pháp);
Hồ sơ về trụ sở chính của tổ chức Khoa học và Công nghệ: Phải có một trong các giấy tờ sau:
+ Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất, nhà của tổ chức Khoa học và Công nghệ đối với địa điểm nơi đặt trụ sở chính (có chứng thực hợp pháp).
+ Bản sao hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm trụ sở chính kèm theo giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất, nhà của bên cho thuê, mượn (có chứng thực hợp pháp);
Bản sao Giấy chứng nhận đã được cấp trước đây (có chứng thực hợp pháp)
Văn bản xác nhận của Sở Khoa học và Công nghệ trước đây đã cấp Giấy chứng nhận.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng danh sách nhân lực
Tải về
Bảng kê khai cơ sở vật chất - kỹ thuật
Tải về
Điều lệ mẫu đối với tổ chức Khoa học và Công nghệ do cá nhân thành lập
Tải về
Đơn đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ
Tải về
Đơn xin làm việc chính nhiệm
Tải về
Đơn xin làm việc kiêm nhiệm
Tải về
Lý lịch khoa học của người đứng đầu tổ chức Khoa học và Công nghệ
Tải về
Nội dung cơ bản của Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức Khoa học và Công nghệ
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ 300.000 đồng
Phí thẩm định điều kiện hoạt động về Khoa học và Công nghệ 2.000.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận) của tổ chức Khoa học và Công nghệ - Tây ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-200196-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28