Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-264690-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Chi cục Thú y
Thời hạn giải quyết: 21 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy Chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y, thủy sản
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi cục Thú y tỉnh (địa chỉ: 021 Phan Chu Trinh, phường 2, Thị Xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
+ Sáng từ 7h - 11h 30’.
+ Chiều từ 13h 30’- 17h 00 (ngày lễ nghỉ).
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ, viết phiếu hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ. Không để tổ chức, cá nhân phải đi lại bổ sung hồ sơ quá hai lần cho một vụ việc.
- Nghiêm cấm cán bộ tiếp nhận hồ sơ không được tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thêm những giấy tờ không có trong quy định.
- Chuyển hồ sơ đến Phòng Kỹ thuật tham mưu xử lý.
Bước 2: Phòng Kỹ thuật thẩm định hồ sơ, vào sổ theo dõi giải quyết và trình Lãnh đạo Chi cục Thú y ký, Chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y, thủy sản hoặc văn bản thông báo trả lời không đạt. Nêu rõ lý do không đạt cho cá nhân, tổ chức biết.
- Chuyển kết quả xử lý cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 3: Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện các việc sau:
- Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại giấy hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) và lưu trữ toàn bộ vào hồ sơ của thủ tục hành chính đã thực hiện.
- Hướng dẫn người đến nhận kết quả nộp lệ phí.
- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trường hợp nhận hộ phải có CMND của người nhận hộ) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
* Tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, hoá chất dùng trong thú y phải có đủ các điều kiện quy định tại Điều 39 của Pháp lệnh Thú y và các điều kiện vệ sinh thú y sau đây:
a) Có địa điểm kinh doanh cố định;
b) Cửa hàng, nơi bày bán, kho chứa có đủ diện tích cần thiết và có kết cấu phù hợp để không làm ảnh hưởng tới chất lượng của thuốc;
c) Cửa hàng phải có khu vực riêng bày bán các loại hàng khác nhau được phép kinh doanh, có đủ phương tiện để bày bán, bảo quản;
d) Có đủ các thiết bị kỹ thuật để bảo quản hàng hoá như quạt thông gió, tủ lạnh hoặc kho lạnh để bảo quản vắc-xin, chế phẩm sinh học; ẩm kế, nhiệt kế để kiểm tra điều kiện bảo quản;
đ) Hoạt động kinh doanh không làm ảnh hưởng xấu tới môi trường.
* Tổ chức, cá nhân kinh doanh vắc-xin, vi sinh vật phải theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thủy sản
Trường hợp đăng ký kiểm tra theo qui định tại điểm a, c khoản 1 Điều 5, chủ cơ sở gửi 01 bộ hồ sơ cho cơ quan kiểm tra có thẩm quyền theo qui định tại Điều 4, hồ sơ đăng ký bao gồm:
- Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (phụ lục 1 Thông tư số 41 /2010/TT- BNNPTNT);
- Sơ đồ bố trí mặt bằng của cơ sở;
- Báo cáo tóm tắt về điều kiện vật chất và cơ sở hạ tầng của cơ sở (phụ lục 2 Thông tư số 41 /2010/TT-BNNPTNT);
- Qui trình sản xuất (đối với các cơ sở sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản).
Trường hợp đăng ký kiểm tra lại (theo qui định tại điểm b, d khoản 1 Điều 5), chủ cơ sở gửi 01 bộ hồ sơ cho cơ quan kiểm tra có thẩm quyền theo qui định tại Điều 4, hồ sơ bao gồm:
- Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (phụ lục 1 Thông tư số 41 /2010/TT-BNNPTNT);
- Báo cáo khắc phục sai lỗi về VSTY đã ghi trong biên bản kiểm tra.
Trường hợp cơ sở tạm ngừng hoạt động từ 06 tháng trở lên hoặc trước thời gian hết hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản ít nhất 15 ngày, chủ cơ sở phải gửi 01 bộ hồ sơ cho cơ quan kiểm tra có thẩm quyền, hồ sơ bao gồm:
- Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (phụ lục 1 Thông tư số 41 /2010/TT-BNNPTNT);
- Báo cáo tóm tắt các thay đổi của cơ sở (nếu có).
(Theo Điều 7 Thông tư số 41 /2010/TT-BNNPTNT)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo tóm tắt về điều kiện vệ sinh thú ý của cơ sở
Tải về
Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí về công tác Thú y Thủy sản Theo quy định tại Phụ lục 4
Phí, lệ phí trong công tác thú y Theo quy định tại Phụ lục 4

0
29