Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TQU-150191-TT
Cơ quan hành chính: Tuyên Quang
Lĩnh vực thống kê: Khách sạn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ
Bước 2: Kiểm tra hồ sơ, vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn trả kết quả
Bước 3: Thẩm định trực tiếp tại cơ sở lưu trú du lịch
Bước 4: Quyết định xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch
Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch
Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch
Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch
- Bản sao giấy tờ có giá trị pháp lý:
+ Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có).
+ Bản sao có giá trị pháp lý văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý.
+ Bản sao có giá trị pháp lý văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của trưởng các bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bếp, bảo vệ.
+ Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội.
+ Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng cháy cháy nổ.
+ Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền.
+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàm thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống).
Biên lai lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phụ lục số 1: Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch
Phụ lục số 2: Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch
TCVN4391:2009 Biểu đánh giá chất lượng khách sạn (nếu khách sạn) - TCVN7797: 2009 Biểu đánh giá chất lượng (nếu làng du lịch)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 1 400.000 đồng/lần/cơ sở
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định lại, xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch - Tuyên Quang
Số hồ sơ:
T-TQU-150191-TT
Cơ quan hành chính:
Tuyên Quang
Lĩnh vực:
Khách sạn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
34