Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-014667-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ theo mục 7 biểu này và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN PTNT)
Bước 2: Nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT
Bước 3: Sở NNPTNT tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
Bước 4: Các bộ phận chức năng liên quan thẩm định hồ sơ, xem xét giải quyết, sau đó chuyển cho Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt
Bước 5: Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN Phát triển nông thôn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
Tờ trình về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc thiết kế dự toán ( 01 bản chính)
Báo cáo kinh tế kỹ thuật (nếu trình phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật) ( 01 bản chính)
Bản vẽ thiết kế và thuyết minh chi tiết ( 01 bản chính)
Dự toán chi tiết ( 01 bản chính)
File dự toán
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thẩm định thiết kế, dự toán Từ 0,01% đến 0,125% tổng dự toán
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật hoặc phê duyệt thiết kế dự toán các công trình lâm sinh khác - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-014667-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18