Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-019522-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
Cơ quan phối hợp (nếu có): - Cục Thuế tỉnh - Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: 03 ngày tại Ban QLKKT Chân Mây- Lăng Cô; 02 ngày tại cơ quan Thuế
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định tại Mục 7 Biểu mẫu 1
Bước 2: Người đại diện của tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; địa chỉ: số 15A đường Nguyễn Huệ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Bước 3: Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của tổ chức đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
Bước 4: Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của tổ chức đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
Bước 5: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.
Bước 6: Gửi hồ sơ đến cơ quan Thuế để tiếp nhận mã số doanh nghiệp
Bước 7: Gửi bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đến cơ sở khắc dấu để phối hợp với Công an tỉnh làm con dấu cho doanh nghiệp
Bước 8: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cùng phiếu thu (của cơ sở khắc dấu) trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cá nhân, tổ chức không vi phạm khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp
Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật doanh nghiệp
Ngành nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh
Nội dung Điều lệ công ty theo quy định tại Điều 22 Luật doanh nghiệp
Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định
Tên của doanh nghiệp đăng ký phù hợp với quy định tại Điều 10,11,12,13 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh
Bản chính Giấy đề nghị chuyển đổi (theo mẫu quy định)
Bản chính Điều lệ công ty chuyển đổi
Bản chính danh sách thành viên.(theo mẫu quy định). Kèm theo danh sách thành viên phải có:
+ Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp (đối với thành viên là cá nhân)
+ Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu liên quan khác; Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng (đối với thành viên là tổ chức)
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh (đối với thành viên là tổ chức nước ngoài)
Bản chính Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ xác nhận việc cho, tặng một phần quyền sở hữu của công ty hoặc quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp
Bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề
Bản chính văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký thuế (nếu có)
Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu quy định)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế
Tải về
Danh sách thành viên
Tải về
Giấy đề nghị chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng nhận đăng ký kinh doanh 200.000 đồng/ 1 lần chuyển đổi
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
26