Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-086208-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện/thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cá nhân, tổ chức xin thành lập Trường Tiểu học
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 50 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận Văn thư Phòng giáo dục và Đào tạo huyện/thành phố
Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Bước 4: Cán bộ Văn thư của Phòng Giáo dục và đào tạo kiểm tra hồ sơ, nhận hồ sơ
Bước 5: Phòng Giáo dục và đào tạo huyện xem xét các điều kiện theo quy định của pháp luật. Sau khi xem xét, nếu thấy đủ điều kiện, phòng Giáo dục và Đào tạo gửi ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị Thành lập Trường Tiểu học đến Ủy ban nhân dân huyện/thành phố
Bước 6: Ủy ban nhân dân huyện/thành phố ra Quyết định cho phép Thành lập Trường Tiểu học. (Trong trường hợp không cho phép thành lập, Ủy ban nhân dân huyện có văn bản thông báo lý do và hướng giải quyết cho phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện/thành phố trả lời cho tổ chức, cá nhân đề nghị Thành lập Trường Tiểu học)
Bước 7: Phòng Giáo dục và đào tạo huyện/thành phố trả kết quả tại Bộ phận Văn thư của Phòng hoặc qua đường bưu điện
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Yêu cầu hoặc điều kiện 1: Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đảm bảo an toàn và quyền lợi cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục; bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên
Yêu cầu hoặc điều kiện 2: Có đủ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 17, Điều 18 và Điều 33 của Điều lệ này
Yêu cầu hoặc điều kiện 3: Có cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định tại chương VI của Điều lệ này
Bản chính Đề án Thành lập Trường Tiểu học
Bản chính Tờ trình về Đề án thành lập, dự thảo quyết định thành lập trường, dự thảo Điều lệ hoặc quy chế hoạt động trường
Bản chính Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan liên quan về việc thành lập Trường Tiểu học
Bản chính Báo cáo giải trình về việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân cấp huyện (nếu có)
Sơ yếu lý lịch kèm theo văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm Hiệu trưởng
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thành lập trường Tiểu học - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-086208-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
23