Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-150475-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh; Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát thuộc Bộ Công an; Toà án
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 23 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (thêm 10 ngày đối với hồ sơ phức tạp).
- Công an tỉnh: 10 ngày
- Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát thuộc Bộ Công an: 10 ngày
- Toà án: 7 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Đơn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân: - Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn này.Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam cư trú ở trong nước thì nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp nơi thường trú; nếu cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi thường trú cuối cùng trước khi xuất cảnh.
- Nhận Phiếu lý lịch tư pháp.
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra các nội dung khai trong đơn và sự hợp lệ của các giấy tờ kèm theo; nếu có điểm nào còn thiếu hoặc chưa rõ thì đề nghị người nộp đơn bổ sung hoặc làm rõ.
- Sở Tư pháp gửi Phiếu xác minh lý lịch tư pháp và 01 bộ hồ sơ cho Công an tỉnh để tra cứu. Công an tỉnh có trách nhiệm thực hiện việc tra cứu, xác minh lý lịch tư pháp của đương sự trong thời hạn 10 ngày và gửi cho Sở Tư pháp thông báo kết quả xác minh lý lịch tư pháp(mặt sau của Phiếu xác minh lý lịch tư pháp). Đối với trường hợp phức tạp cần phải tra cứu hồ sơ của Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát thuộc Bộ Công an thì thời hạn này được kéo dài thêm không quá 10 ngày; việc liên hệ với Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát do Công an tỉnh chịu trách nhiệm.Trong trường hợp qua kết quả tra cứu hồ sơ của cơ quan Công an thấy có tình tiết nghi ngờ đương sự có án, nhưng chưa đủ căn cứ để kết luận hoặc phần ghi về tình trạng tiền án của đương sự có điểm chưa rõ ràng, đầy đủ thì Sở Tư pháp liên hệ với Toà án đã xét xử vụ án liên quan đến đương sự để tra cứu hồ sơ án lưu, nhằm làm rõ đương sự có án hay không có án.Thời hạn tra cứu hồ sơ lưu tại Toà án không quá 7 ngày.
- Sở Tư pháp lập và cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho đương sự.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các trường hợp cấp phiếu lý lịch tư pháp vì mục đích xuất khẩu sang Đài Loan do Công an Tỉnh (Phòng PV 27) nhận hồ sơ và cấp phiếu lý lịch tư pháp
Người đang là bị can, bị cáo trong vụ án hình sự
Những trường hợp sau đây không được cấp phiếu lý lịch tư pháp:
Xin cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người mà không được uỷ quyền chính thức
Đơn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Bản chụp Giấy chứng minh nhân dân và Hộ khẩu hoặc các giấy tờ hợp lệ chứng minh nơi thường trú (Bản chụp các giấy tờ phải kèm bản chính để kiểm tra đối chiếu)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
' 100.000 đồng
TTHC đang xem
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp đối với công dân Việt Nam (trực tiếp cho người có yêu cầu) - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-150475-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
31