Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-BS326
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế/Công thương.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: + Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phòng Công Thương/Kinh tế);
+ Qua bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (Cấp lại lần thứ …)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với tổ chức, cá nhân
Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn, nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện (Phòng Công Thương/Kinh tế).
Đối với cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho phòng chuyên môn (Phòng Kinh tế/Công Thương).
Bước 2: Đối với tổ chức, cá nhân
Nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.
Đối với cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
Phòng Kinh tế/Công thương thuộc UBND cấp huyện kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ và tiến hành thẩm định hồ sơ. Cụ thể:
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Công Thương/Kinh tế xem xét và cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.
- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Công Thương/Kinh tế có văn bản yêu cầu bổ sung.
Bước 3: Đối với cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Có đăng ký kinh doanh ngành, nghề sản xuất rượu thủ công;
+ Đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường, chất lượng, an toàn thực phẩm, nhãn hàng hoá sản phẩm rượu theo quy định của pháp luật hiện hành.
Cấp lại do Giấy phép hết thời hạn hiệu lực: hồ sơ, trình tự áp dụng như trường hợp cấp mới:
+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (Theo mẫu - Bản chính)
+ Bản chính Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày.
+ Các thành phần hồ sơ còn lại áp dụng như trường hợp cấp mới.
Cấp lại do Giáy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy: căn cứ vào hồ sơ đã lưu và hồ sơ đề nghị cấp lại của doanh nghiệp để cấp lại:
+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (Theo mẫu - Bản chính)
+ Bản chính hoặc bản sao Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy phép 200.000 đồng/giấy/lần.
Phí thẩm định điều kiện hoạt động để cấp lại trong trường hợp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh hết hạn 1.100.000 đồng/lần.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-BS326
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Quản lý thị trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28