Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-BS64
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) hoặc qua hệ thống bưu chính đến Sở Tư pháp, địa chỉ: 09 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế
Địa chỉ: 09 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Số điện thoại: 054.3820931
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định (Không bao gồm thời gian chuyển hồ sơ qua đường bưu điện)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ Công chứng viên
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với người dân: Bước 1 : Hoàn thiện hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nhận Thẻ công chứng viên hoặc văn bản từ chối đề nghị cấp Thẻ công chứng viên tại Sở Tư pháp. Trường hợp người nộp hồ sơ không thể đến nhận kết quả được thì ủy quyền bằng văn bản theo quy định pháp luật cho người khác nhận kết quả
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bước 1: Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong h ồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung, hoàn thiện đầy đủ
Bước 2: Sở Tư pháp nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ đề nghị cấp Thẻ công chứng viên. Nếu hồ sơ đầy đủ thì Sở Tư pháp có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp Thẻ công chứng viên
Bước 3: Sở Tư pháp nhận Thẻ công chứng viên do Bộ Tư pháp gửi
Bước 4: Sở Tư pháp giao Thẻ công chứng viên cho người đề nghị cấp Thẻ công chứng viên
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đang hành nghề công chứng tại một tổ chức hành nghề công chứng
Đơn đề nghị cấp thẻ công chứng viên (theo mẫu)
Bản sao có chứng thực Quyết định bổ nhiệm công chứng viên
Một ảnh chân dung (cỡ 2 cm x 3 cm)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp thẻ công chứng viên
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp thẻ Công chứng viên - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-BS64
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
35