Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TVH-025714-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực thống kê: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận bộ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư tìm hiểu và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định
Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Trà Vinh
Bước: Tổ tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Ban quản lý các khu công nghiệp kiểm tra tính hợp lệ và nội dung của hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ;
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn Nhà đầu tư làm lại, bổ sung cho kịp thời.
Bước 4: Sau thời gian quy định Nhà đầu tư đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Trà Vinh
Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn 01 thành viên (theo mẫu)
Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh
Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)
Giải trình về khả năng đáp ứng điều kiện quy định tại Luật Đầu tư và pháp luật liên quan
Dự thảo điều lệ doanh nghiệp (có nội dung theo quy định tại Điều 22 Luật Doanh nghiệp)
Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức; bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân
Giải trình kinh tế - kỹ thuật của dự án
Văn bản thỏa thuận giữa Nhà đầu tư với Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp khu đất thuê, nhà xưởng thuê (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 04bộ (01 bộ chính)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp là Công ty trách nhiệm hữu hạn 01 thành viên không phụ thuộc vào quy mô vốn và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Trà Vinh
Số hồ sơ:
T-TVH-025714-TT
Cơ quan hành chính:
Trà Vinh
Lĩnh vực:
Khu kinh tế
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30