Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TVH-216013-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc, trường hợp phức tạp cần thẩm tra, xác minh thời gian giải quyết không quá 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định
Bước 2: Nộp sồ sơ tại tổ tiếp nhận và hoàn trả kết quả Phòng Hành chính tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh.
Bước 3: Tổ tiếp nhận và hoàn trả kết quả Phòng Hành chính tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung;
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì tổ tiếp nhận và hoàn trả kết quả Phòng Hành chính tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh nhận hồ sơ theo quy định.
Bước 4: Nhận kết quả tại tổ tiếp nhận và hoàn trả kết quả Phòng Hành chính tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đi khai tử.
Tờ khai đăng ký khai tử (dùng cho việc đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài) TP/HT-2012-TKKTNN
Bản chính giấy báo tử hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế
Bản phô tô Hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế của người chế
Giấy xác nhận tạm trú hoặc bản photo sổ tạm trú của ngươì chết
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký khai tử (dùng cho việc đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài) TP/HT-2012-TKKTNN
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 50.000 đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài - Trà Vinh
Số hồ sơ:
T-TVH-216013-TT
Cơ quan hành chính:
Trà Vinh
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
42