Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VLG-105531-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổ chức hành nghề công chứng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức hành nghề công chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Tổ chức hành nghề công chứng
Thời hạn giải quyết: Thời hạn công chứng 02 ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch yêu cầu công chứng có tính chất phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản công chứng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Tổ chức hành nghề công chứng.
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc thiếu thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại cho hợp lệ hoặc bổ sung cho đầy đủ
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, chủ nhật nghỉ)
Bước 3: Nhận kết quả công chứng tại Tổ chức hành nghề công chứng
+ Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết sau đó chuyển cho bộ phận tài vụ để thu lệ phí theo quy định.
+ Thời gian giao trả kết quả: Từ 7 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (chủ nhật ngày lễ, Tết nghỉ).
Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản (01 bản chính)
Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo mẫu (Ít nhất 03 bản)
Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu (đối với cá nhân), giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân và tư cách đại diện (đối với tổ chức), giấy chứng nhận quyền sử dụng đất góp vốn, mỗi thứ 01 bản phôtô (Kèm theo bản chính để đối chiếu)
Giấy uỷ quyền bản chính (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản (Mẫu số 01/PYC)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Dưới 50 triệu đồng 50.000 đồng
Trên 10tỷ đồng 5,2triệu đồng + 0,03% phần của giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng Mức thu tối đa không quá 10 triệu đồng /trường hợp
Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu 100 nghìn đồng
Từ trên 100 triệu đồng đến 1tỷ đồng 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch
Từ trên 1tỷ đồng đến dưới 3tỷ đồng 01 triệu đồng + 0,66% phần của giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng
Từ trên 3tỷ đồng đến dưới 5tỷ đồng 2,2triệu đồng + 0,05% phần của giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng
Từ trên 5tỷ đồng đến dưới 10tỷ đồng 3,2triệu đồng + 0,04% phần của giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công chứng Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất - Vĩnh Long
Số hồ sơ:
T-VLG-105531-TT
Cơ quan hành chính:
Vĩnh Long
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29