Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-024116-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (368 Lê Hồng Phong, P3, TP.Vũng Tàu)Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ giao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Quá trình xem xét, thẩm định hồ sơ
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ theo quy định
Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất xác nhận vào tờ khai đăng ký và chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường để chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (368 Lê Hồng Phong, P3, TP.Vũng Tàu)
Khi đến nhận kết quả, người nhận phải xuất trình giấy biên nhận hồ sơ, giấy giới thiệu (đối với cơ quan, đơn vị)
Cán bộ giao trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận hồ sơ, giấy giới thiệu (đối với cơ quan, đơn vị), hướng dẫn người đến nhận đóng lệ phí trước khi trả kết quả
Thời gian tiếp nhận và giao trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 và chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00), trừ ngày lễ
Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu quy định)
Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai
Quyển dự án đầu tư (có Bản vẽ thiết kế kèm theo) đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để xác định vị trí chuyển mục đích sử dụng đất (bản sao có chứng thực)
Bản sao có chứng thực Giấy xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có)
Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập doanh nghiệp (bản sao có chứng thực)
Văn bản thỏa thuận địa điểm hoặc Chứng chỉ quy hoạch hoặc văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ý kiến về mặt quy hoạch đối với thửa đất chuyển mục đích sử dụng (bản sao có chứng thực)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất: Mẫu 12/ĐK
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí địa chính 20.000 đồng
Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tính theo diện tích Dưới 500m2: 200.000đ/hồ sơ Từ 5000m đến 10.000m (01ha): 400.000đ/hồ sơ Từ 01ha đến 05ha: 600.000đ/hồ sơ Từ 05ha đến 10ha: 1000.000đ/hồ sơ Từ 10ha đến 25ha: 1500.000đ/hồ sơ Từ 25ha đến 50ha: 2000.000đ/hồ sơ Từ 50ha đến 100ha: 2.500.000đ/hồ sơ Từ 100ha đến 250ha: 3.000.000đ/hồ sơ Từ 250ha đến 500ha: 4000.000đ/hồ sơ Từ 500ha trở lên: 5.000.000đ/hồ sơ.
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất với trường hợp không phải xin phép với đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Bà Rịa - Vũng Tàu
Số hồ sơ:
T-VTB-024116-TT
Cơ quan hành chính:
Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [8]
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Xác nhận cơ sở tôn giáo hợp pháp (làm cơ sở cho Sở Tài nguyên Môi Trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) - Bà Rịa - Vũng Tàu
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất tại xã, thị trấn - Bà Rịa - Vũng Tàu
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Bà Rịa - Vũng Tàu
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép với đối tượng là hộ gia đình, cá nhân - Bà Rịa - Vũng Tàu
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép với đối tượng là hộ gia đình và cá nhân - Bà Rịa - Vũng Tàu
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép đối với đối tượng là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Bà Rịa Vũng Tàu
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển công năng sử dụng của nhà ở hoặc công trình xây dựng đối với trường hợp không phải xin phép (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư tại nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) - Quảng Ninh

0
20