Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-065882-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Tài chính (số 1 Thống Nhất, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết biên nhận giao cho người nộp
Bước 3: Thẩm định hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường, Cục Thuế và đơn vị thống nhất biên bản Xác định vị trí ranh giới đất và giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, Sở Tài chính sẽ có Công văn thông báo cho đơn vị bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 4: Sở Tài chính gửi trực tiếp Biên bản xác định ranh giới đất và giá trị quyền sử dụng đất cho đơn vị
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu (sáng 7h đến 11h 30; chiều 13h 30 đến 17h) trừ ngày Lễ
Văn bản đề nghị xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản
Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoặc các văn bản có liên quan đến quyền sử dụng đất (quyết định giao đất, biên bản bàn giao đất, bàn giao cơ sở sản xuất kinh doanh, trụ sở làm việc...) hoặc văn bản giải trình được Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xác nhận về diện tích đất, quá trình sử dụng đất và đất đang sử dụng không có tranh chấp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Trình tự xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất - Bà Rịa - Vũng Tàu
Số hồ sơ:
T-VTB-065882-TT
Cơ quan hành chính:
Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực:
Ngân sách nhà nước
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
18