Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-066433-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng đầu tư thuộc Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các chủ đầu tư của các dự án đầu tư thuộc cấp ngân sách huyện, thị xã, thành phố, cấp ngân sách xã, phường, thị trấn căn cứ vào giai đoạn của dự án đang thực hiện tiến hành lập hồ sơ đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách sau đó nộp hồ sơ cho Phòng Tài chính, huyện, thị xã, thành phố
Bước 2: Phòng Tài chính, huyện, thị xã, thành phố tập hợp toàn bộ hồ sơ đăng ký mã số đầu tư gửi về Phòng đầu tư Sở Tài chính để được cấp mã số ( số 01 Thống Nhất, phường 1, thành phố Vũng Tàu)
Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nội dung hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ vào sổ giao nhận và hẹn ngày trả kết quả
+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bổ sung, chỉnh sửa theo quy định
Bước 3: Các phòng Tài chính nhận kết quả (giấy chứng nhận cấp mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản) tại Phòng đầu tư của Sở Tài chính ( số 01 Thống Nhất, phường 1, thành phố Vũng Tàu)
Cán bộ giao trả kết quả yêu cầu người đến nhận ký vào sổ giao nhận trước khi trả mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản cho phòng Tài chính
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 7h đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h), nghỉ ngày lễ
Bảng thống kê dự án đề nghị cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách (theo mẫu quy định)
Tờ khai đăng ký Mã số đơn vị có quan hệ với Ngân sách (theo mẫu quy định)
Dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng thống kê đơn vị đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách, dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản;
Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cấp cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư;
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn thực hiện đầu tư (Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư năm trong kế họach vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn Vốn hỗ trợ phát triển chính thức được giao hàng năm, thuộc cấp ngân sách huyện, thị xã, thành phố, cấp ngân sách xã, phường, thị trấn) - Bà Rịa – Vũng Tàu
Số hồ sơ:
T-VTB-066433-TT
Cơ quan hành chính:
Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực:
Ngân sách nhà nước
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [1]
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [3]

0
31