Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-242428-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan, đơn vị có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn ba mươi ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp pháp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, quyết định cho phép thành lập hội; trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nơi hội dự kiến hoạt động.
Công chức có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu:
• Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp (nếu nộp trực tiếp)
• Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại theo quy định (nếu nộp trực tiếp). Nếu hồ sơ không gửi trực tiếp mà gửi qua đường bưu điện thì gửi công văn trả lời, trả lại hoặc yêu cầu bổ sung theo quy định
Bước 3: Thẩm định hồ sơ:
Trong quá trình thẩm định hồ sơ, nếu chưa đầy đủ về nội dung theo quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản để tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ đầy đủ về nội dung theo quy định
Bước 4: - Tổ chức nhận kết quả tại Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nơi hội hoạt động
- Chuyên viên tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra giấy hẹn (nếu nhận trực tiếp), trả kết quả giải quyết theo quy định
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ, Tết)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
• Có mục đích họat động không trái quy định của pháp luật; không trùng lặp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn họat động
• Có điều lệ
• Có trụ sở
• Có ít nhất mười công dân, tổ chức Việt Nam trong xã, phường, thị trấn có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội
• Đối với hội nghề nghiệp có tính đặc thù chuyên môn, số lượng công dân và tổ chức tự nguyện đăng ký tham gia thành lập hội do Chủ tịch Ủy ban nhân dâncấp huyện xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể
Đơn đề nghị thành lập hội (bản chính, theo mẫu quy định)
Dự thảo Điều lệ (theo mẫu quy định)
Dự kiến phương hướng hoạt động
Danh sách những người trong ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận (bản chính)
Lý lịch tư pháp của người đứng đầu Ban vận động thành lập hội
Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội (như giấy chủ quyền, hợp đồng thuê nhà,....)
Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Điều lệ Hội
Tải về
Đơn đăng ký tham gia Hội
Tải về
Đơn đăng ký tham gia Hội
Tải về
Đơn đề nghị thành lập hội
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn - Bà Rịa - Vũng Tàu
Số hồ sơ:
T-VTB-242428-TT
Cơ quan hành chính:
Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực:
Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21