Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-242523-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký kinh doanh, Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Bộ, Sở, Ngành có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Số 01, Hồ Xuân Hương, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu)
Trường hợp chủ đầu tư không trực tiếp đi nộp hồ sơ thì người đi nộp thay phải có Giấy giới thiệu hoặc Giấy uỷ quyền (có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) và xuất trình Hộ chiếu hoặc Chứng minh thư nhân dân để đối chiếu
Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nội dung hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết Phiếu hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Quá trình xem xét, thẩm định hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho Nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung.
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét và gửi hồ sơ lấy ý kiến các Sở, Ngành liên quan. Trường hợp cần thiết lấy ý kiến các Bộ, Ngành liên quan.
Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Số 01, Hồ Xuân Hương, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu).
+ Nhà đầu tư khi đến nhận kết quả phải xuất trình Phiếu hẹn và Hộ chiếu hoặc Chứng minh thư nhân dân để đối chiếu. Trường hợp nhận thay phải có thêm Giấy giới thiệu hoặc Giấy uỷ quyền (có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).
+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra Phiếu hẹn và giao trả kết quả cho người nhận
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần; từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không thuộc Danh mục lĩnh vực cấm đầu tư theo quy định tại Phụ lục IV của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu quy định)
Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư (đối với nhà đầu tư là tổ chức thì nộp bản sao có chứng thực quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; đối với nhà đầu tư là cá nhân thì nộp bản sao Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân)
Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập)
Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất, giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường (do nhà đầu tư lập)
Bản chính Hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh
Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 108 (do nhà đầu tư lập)
Thoả thuận địa điểm
+ Trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, ngoài hồ sơ nêu trên, Nhà đầu tư phải nộp kèm theo.
a) Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và công ty hợp danh.
- Dự thảo Điều lệ Công ty. Dự thảo điều lệ Công ty phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh; của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc ngừơi đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập đối với Công ty cổ phần.
- Danh sách thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và Công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập Công ty cổ phần lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập phải có
Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 18 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh đối với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân;
Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác; Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác; bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 18 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân.
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
b) Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:
- Dự thảo Điều lệ Công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu Công ty, người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 18 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu Công ty là cá nhân hoặc Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, điều lệ hặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu Công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu là Công ty Nhà nước).
- Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách này phải có Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 18 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh của từng đại diện theo ủy quyền.
- Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu Công ty là tổ chức.
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
Số bộ hồ sơ: 08 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
23