Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-BS680
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận tiếp nhận Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Trung tâm hành chính – Chính trị tỉnh: số 01 Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, TP. Bà Rịa) hoặc gửi qua đường bưu điện.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.
Trường hợp daonh nghiệp nộp hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.
+ Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn daonh nghiệp bổ sung hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp gửi qua đường bưu điện:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận gửi bưu điện hoặc fax cho doanh nghiệp.
+ Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận vào sổ và chuyển phòng chuyên môn để ra văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Bước 3: Trong quá trình thẩm định hồ sơ:
Sở Công thương tiếp nhận hồ sơ và xem xét tính đếy đủ, hợp lệ trong thời hạn 05 ngày
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, Sở Công thương gửi cho doanh nghiệp văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo theo mẫu M-11 hoặc mẫu M-11A (trong trường hợp sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo quy định tại khoản 4 Điều này) của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BCT trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo tính đầy đủ, hợp lệ, Sở Công thương thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công thương ban hành thông báo. Sở Công thương trả lại hồ sơ trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn nêu trên.
Sở Công thương có trách nhiệm gửi xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung đầy đủ, hợp lệ.
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi liên quan đến các nội dung của hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp quy định tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp có trách nhiệm gửi thông báo theo mẫu M-10A của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BCT cùng các tài liệu có nội dung thay đổi trực tiếp tới Sở Công thương nơi doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp hoặc gửi qua đường bưu điện.
Bước 4: Nhận kết quả
Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Trung tâm hành chính – Chính trị tỉnh: số 01 Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, TP. Bà Rịa) theo các bước sau: Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn thương nhân ký vào sổ theo dõi trước khi giao văn bản xác nhận.
Kết quả được gửi qua đường bưu điện đối với hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp gửi qua đường bưu điện.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.
Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu M-10 của phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014;
Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;
Bản sao có xác nhận của doanh nghiệp các tài liệu nêu tại khoản 2 Điều 2 và khoản 3 Điều 3 Thông tư 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014, cụ thể:
* Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản in Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia hoặc bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư;
* Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.
Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy xác nhận hoặc Chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hoá thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện tại địa phương (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp
Tải về
Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp
Tải về

0
37