Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-YBA-BS122
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực thống kê: Xuất bản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Bảy ngày làm việc (7) (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin đăng ký sử dụng máy photocopy màu đến trực tiếp Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái - địa chỉ tổ 57, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái hoặc có thể xem hướng dẫn lập hồ sơ trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái tại địa chỉ http://www.yenbai.gov.vn để được hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng một cửa Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Yên Bái hoặc qua đường bưu điện
Bước 3: - Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh có trách nhiệm xét Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
- Trường hợp không cấp giấy đăng ký sửa đổi, bổ sung, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời và nói rõ lý do. Tổ chức, cá nhân bị từ sửa đổi, bổ sung giấy đăng ký có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật
- Nhận kết quả tại Phòng một cửa - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái
01 đơn đề nghị đăng ký máy Photocopy màu (theo mẫu)
Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu giấy phép nhập khẩu máy photocopy màu
Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, về đầu tư hoặc quyết định thành lập của cơ quan, tổ chức đăng ký sử dụng máy photocopy màu
Quy chế quản lý và sử dụng máy photocopy màu theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị đăng ký máy Photocopy màu
Tải về
Quy chế quản lý và sử dụng máy của cơ quan, tổ chức
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký sử dụng máy photocopy màu - Yên Bái
Số hồ sơ:
T-YBA-BS122
Cơ quan hành chính:
Yên Bái
Lĩnh vực:
Xuất bản
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25