Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BNN-215271-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng, Trạm Kiểm dịch thực vật cửa khẩu.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh , TP trực thuộc TW, nếu được Cục Bảo vệ thực vật uỷ quyền
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng, Trạm Kiểm dịch thực vật cửa khẩu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Chưa qui định
Thời hạn giải quyết: 24 giờ (kể từ khi lấy mẫu). Nếu quá thời hạn trên thì phải thông báo cho khách hàng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chưa qui định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Khoản 1, 2, 3 điều 10 Nghị định 02/2007/NĐ-CP về kiểm dịch thực vật.
+ Khoản 1, 2, 3 điều 18 Nghị định 02/2007/NĐ-CP về kiểm dịch thực vật
Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật
Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan kiểm dịch thực vật có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp hoặc giấy xác nhận có giá trị tương đương
Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu (đối với vật thể phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam)
Những giấy tờ liên quan khác (nếu có): Hợp đồng, L/C; Packing list; In voi
Số bộ hồ sơ: Chưa qui định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí kiểm dịch thực vật - Phí KDTV: Thu theo lô hàng quy định tại Thông tư 110/ 2003/ TT – BTC. - Lệ phí giấy tờ: 10 000 đ/ bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số hồ sơ:
B-BNN-215271-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
22