Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTP-053764-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công ty luật nước ngoài
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không có quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ đăng ký hoạt động: Sau khi nhận được Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài nộp hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh cho Sở Tư pháp ở địa phương nơi đặt trụ sở của chi nhánh
Cấp Giấy đăng ký: Sau khi nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của công ty luật nước ngoài
Bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam
Giấy tờ chứng minh về trụ sở
Số bộ hồ sơ: Không có quy định cụ thể
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC đang xem
Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của công ty luật nước ngoài - Bộ Tư pháp
Số hồ sơ:
B-BTP-053764-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Tư pháp
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [1]
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [16]
Cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam - Bộ Tư pháp
Cấp lại Giấy phép thành lập cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác - Bộ Tư pháp
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác - Bộ Tư pháp
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật nước ngoài - Bộ Tư pháp
Cấp đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài - Yên Bái
Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài - An Giang
Đăng ký hoạt động chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam - Bình Dương
Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài - Bắc Giang
Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của công ty luật nước ngoài - Cà Mau
Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài - Hậu Giang
Cấp giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam - Kiên Giang
Cấp giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư - Kiên Giang
Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của công ty luật nước ngoài - Quảng Trị
Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài - Quảng Trị
Chuyển đổi công ty luật nước ngoài thành công ty luật Việt Nam - Bộ Tư pháp
Sáp nhập công ty luật nước ngoài - Bộ Tư pháp

0
96