Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-034033-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chi nhánh, công ty luật nước ngoài phải nộp hồ sơ đăng ký hoạt động tại Phòng Tổ chức - Bổ trợ tư pháp của Sở Tư pháp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập, chi nhánh, công ty luật nước ngoài
Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài
Bước 3: Chi nhánh, công ty luật nước ngoài nhận kết quả tại Phòng Tổ chức - Bổ trợ tư pháp của Sở Tư pháp và hoạt động kể từ ngày được cấp giấy đăng ký hoạt động
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài được thành lập tại Việt Nam theo định của Luật luật sư
Giám đốc Công ty luật nước ngoài là luật sư và có thể là luật sư Việt Nam
Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài cử một luật sư làm trưởng chi nhánh. Trưởng chi nhánh quản lý điều hành hoạt động của chi nhánh tại Việt Nam, đồng thời là người đại diện theo ủy quyền của tổ chức luật nước ngoài. Trưởng chi nhánh có thể là luật sư Việt Nam
Bản sao giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài
Giấy tờ chứng minh về trụ sở
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài 100.000đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-034033-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
47