Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-061128-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tối đa 29 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức thực hiện việc xử lý quyền sử dụng đất đã thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án theo quy định của pháp luật nộp hồ sơ thay người nhận quyền sử dụng đất tại Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin tài nguyên môi trường
Bước 2: Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin tài nguyên môi trường kiểm tra hồ sơ, thực hiện trích lục hoặc trích đo địa chính và chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 05 ngày (nếu trích lục) hoặc 20 ngày (nếu trích đo)
Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra hồ sơ, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới và chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin tài nguyên môi trường trong thời hạn 07 ngày
Bước 4: Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin tài nguyên môi trường chỉnh lý hồ sơ địa chính, kiểm tra nghĩa vụ tài chính, thu phí, lệ phí và trao giấy chứng nhận trong thời hạn 02 ngày
Hợp đồng thế chấp, hợp đồng góp vốn và quyết định kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất của cơ quan thi hành án
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ theo quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai (nếu có)
Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có)
Văn bản về kết quả đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 100.000đ/giấy
Lệ phí đăng ký biến động 20.000 đ/giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
21