Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-235950-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi qua đường bưu chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật (thời gian hiệu lực của kết quả: không quá 12 tháng, kể từ ngày cấp)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Tổ chức hành chính Chi cục Bảo vệ thực vật An Giang, số 04 Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên hoặc qua đường bưu chính.
• Thời gian nhận hồ sơ: Sáng từ 7g00 - 11g00, chiều từ 13g00 - 17g00, từ thứ hai đến thứ sáu.
Bước 2: Khi nhận hồ sơ đăng ký, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:
• Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận và hẹn ngày trả kết quả cho người nộp.
• Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong vòng 01 ngày làm việc từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Bảo vệ thực vật cấp Giấy phép vận chuyển nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật và trả kết quả theo ngày hẹn tại Chi cục Bảo vệ thực vật. Trường hợp không cấp, Chi cục Bảo vệ thực vật phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho người xin cấp Giấy chứng nhận.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không quy định
Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu);
Bản photo Giấy chứng nhận huấn luyện về an toàn lao động trong vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật (khi nộp hồ sơ phải mang theo bản chính để xuất trình cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ);
Một trong các giấy tờ sau (bản sao chứng thực của UBND cấp xã hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện: hợp đồng cung ứng hoặc hợp đồng vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật; hóa đơn tài chính về xuất, nhập hàng hóa thuốc bảo vệ thực vật; bản kê khai vận chuyển hàng hóa của công ty (có xác nhận và dấu của công ty);
Lịch trình vận chuyển hàng hóa, địa chỉ và điện thoại của chủ hàng (có xác nhận và dấu của công ty);
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 300.000 đồng

0
31