Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS393
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: + Trực tiếp tại trụ sở Sở Xây dựng
+ Qua đường bưu chính
+ Qua Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng theo địa chỉ http://soxaydung.angiang.gov.vn
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 01 ngày làm việc, kể từ khi nhận được báo cáo (thời điểm nhận báo cáo căn cứ theo dấu công văn đến)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản hướng dẫn giải quyết sự cố
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng hoặc qua đường bưu chính
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ, ghi biên nhận và chuyển hồ sơ cho phòng Hoạt động xây dựng
Bước 3: Phòng Hoạt động xây dựng kiểm tra và tham mưu lãnh đạo Sở ban hành văn bản hướng dẫn chủ đầu tư xử lý sự cố công trình, gửi kết quả cho bộ phận một cửa
Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng
(Khi đến nhận kết quả phải có biên nhận. Trường hợp nhận thay phải có biên nhận và giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền của cá nhân, tổ chức đề nghị cấp)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chủ đầu, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình xây dựng lập hồ sơ báo cáo nhanh sự cố xảy ra tại công trình trong thời hạn 24 giờ sau khi xảy ra sự cố gửi về Sở Xây dựng
Biên bản kiểm tra hiện trường sự cố với các nội dung: tên công trình/hạng mục công trình xảy ra sự cố; địa điểm xây dựng công trình, thời điểm xảy ra sự cố, mô tả sơ bộ và diễn biến sự cố; tình trạng công trình khi xảy ra sự cố; sơ bộ về tình hình thiệt hại về người, về vật chất; sơ bộ về nguyên nhân sự cố
Các tài liệu về thiết kế và thi công xây dựng công trình liên quan đến sự cố
Hồ sơ giám định nguyên nhân sự cố (nếu có)
Các tài liệu có liên quan đến quá trình giải quyết sự cố
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận Báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-BS393
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
35