Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDI-010824-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên & Môi trường Bình Định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 34 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản nộp hồ sơ tại Văn phòng 01 cửa của Sở Tài nguyên môi trường địa chỉ 08 Hai Bà Trưng, tp Quy Nhơn; thời gian nhận hồ sơ vào ngày Thứ ba
Bước 2: Văn phòng 01 cửa kiểm tra hồ sơ (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ thủ tục đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ) và viết giấy biên nhận hồ sơ cho đơn vị
Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản nộp lệ phí cấp giấy phép khai thác khoáng sản tại phòng Kế toán – Sở Tài nguyên môi trường
Bước 5: Tổ chức, cá nhân đến tại Văn phòng 01 cửa của Sở Tài nguyên môi trường nhận quyết định chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Ý kiến của các ngành có liên quan
Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (có mẫu quy định, nộp bản chính)
Hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoảng sản, kèm theo bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng (bản sao có chứng thực)
Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản đến thời điềm chuyển quyền khai thác (có mẫu quy định, nộp bản chính)
Giấy chứng nhận tư cách pháp nhân (bản sao có chứng thực)
Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp (bản sao có chứng thực)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (Phụ lục số 10)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép khai thác khoáng sản 400.000 đồng
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản - Bình Định
Số hồ sơ:
T-BDI-010824-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Định
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22