Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDI-010833-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Định
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 03 (ba) ngày làm việc đối với trường hợp thông thường kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp cần phải kiểm tra (về giải phóng mặt bằng hoặc xem xét về mặt ảnh hưởng môi trường)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định bao gồm 01 Đơn xin cấp chứng chỉ quy hoạch và 01 sơ đồ trích lục thửa đất được thuê (do Chủ đầu tư Khu công nghiệp trích lục)
Bước 2: Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa của Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Định, số 65 Tây Sơn, TP Quy Nhơn.
Công chức bộ phận 1 cửa tiếp nhận kiểm tra hồ sơ.
a. Nếu hồ sơ lập đúng theo quy định thì viết giấy biên nhận hẹn doanh nghiệp.
b. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không đúng thì hướng dẫn cho DN bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Trong thời hạn từ 03 đến 07 ngày, Phòng QHĐT tác nghiệp nội vụ trình Lãnh đạo ban ký và chuyển Văn phòng trả kết quả cho doanh nghiệp qua bộ phận 01 cửa. Doanh nghiệp đến nhận kết quả tại bộ phận 01 cửa
01 Đơn xin cấp chứng chỉ quy hoạch
01 giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng)
03 sơ đồ trích lục lô đất do thuê mà Chủ đầu tư lập
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp chứng chỉ quy hoạch
Tải về
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ Quy hoạch - Bình Định
Số hồ sơ:
T-BDI-010833-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Định
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

1
34