Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BXD-121805-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Xây dựng
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng các cấp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng các cấp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan quản lý hệ thống hạ tầng đô thị có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Gửi hồ sơ: Gửi hồ sơ xin cấp chứng chỉ quy hoạch tới cơ quan quản lý quy hoạch
Tiếp nhận: Cơ quan quản lý quy hoạch tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ
Viết phiếu tiếp nhận: Khi hồ sơ đã đầy đủ, cơ quan quản lý quy hoạch vào sổ tiếp nhận và viết phiếu tiếp nhận hồ sơ
Lệ phí: Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí (nếu có) và phí cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng khi nhận kết quả
Đơn đề nghị được cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng
Sơ đồ vị trí và bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 hoặc 1/200, thời hạn chưa quá 02 năm (so với thời gian xin cấp chứng chỉ quy hoạch) tính tới thời điểm xin cấp chứng chỉ quy hoạch
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng và cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng Theo thực tế (tài liệu, in ấn, trích lục...)
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [1]
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng - Bộ xây dựng
Số hồ sơ:
B-BXD-121805-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Xây dựng
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [29]
Cấp Chứng chỉ quy hoạch - Đồng Nai
Cấp chứng chỉ quy hoạch - Khánh Hòa
Cấp chứng chỉ quy hoạch - An Giang
Cấp chứng chỉ Quy hoạch - Bình Định
Cấp chứng chỉ quy hoạch - Bắc Giang
Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng - Bắc Giang
Cấp chứng chỉ quy hoạch điều chỉnh - Bắc Giang
Xác nhận Đơn xin cấp chứng chỉ quy hoạch - Bạc Liêu
Cấp chứng chỉ Quy hoạch - Bắc Ninh
Cấp chứng chỉ quy hoạch - Bắc Ninh
Thẩm định Quy hoạch xây dựng (QHXD) - Bắc Ninh
Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng - Điện Biên
Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng - Hậu Giang
Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng - TP Hồ Chí Minh
Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng (trong khu vực đã có quy hoạch công trình xây dựng 1/500) - TP Hồ Chí Minh
Cung cấp thông tin quy hoạch Xây dựng, cấp Chứng chỉ quy hoạch Xây dựng - Kiên Giang
Cung cấp thông tin hoặc cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng (chỉ giải quyết khi chủ đầu tư có yêu cầu) - Long An
Cấp Chứng chỉ quy hoạch - Quảng Bình
Cấp Chứng chỉ quy hoạch (Văn bản thỏa thuận kiến trúc quy hoạch) đối với dự án đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp, khu kinh tế và khu kinh tế cửa khẩu - Quảng Bình
Cung cấp thông tin và cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng - Quảng Ninh
Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng - Quảng Ninh
Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng - Quảng Trị
Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng - Bà Rịa - Vũng Tàu
Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng - Bắc Giang
Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng - Yên Bái
Cấp chứng chỉ quy hoạch (cung cấp thông tin quy hoạch) - TP Hồ Chí Minh
Cấp chứng chỉ quy hoạch - Long An
Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù cấp quốc gia - Bộ Xây dựng
Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện - Bộ Xây dựng

0
32