Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDI-126989-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở tài nguyên & Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Thuế; Kho bạc
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính và thời gian các Sở, ngành có văn bản trả lời, Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép, lập 02 bộ hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất tại văn phòng 01 cửa thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Văn phòng 01 cửa). Địa chỉ: 08 Hai Bà Trưng – TP. Quy nhơn
Bước 2: Văn phòng 01 cửa kiểm tra hồ sơ (Trường hợp hồ sơ thiếu thì đề nghị bổ sung ) nếu đủ thì viết giấy biên nhận
Bước 3: Phòng Quản lý đất đai chuyển hồ sơ có liên quan đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh (VPĐK) để thực hiện việc trích lục bản đồ hoặc trích đo bản đồ địa chính
Bước 4: Phòng Quản lý Đất đai chuyển Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký đến VPĐK để VPĐK thông báo Tổ chức, cá nhân đến nhận bảng kê khai nộp lệ phí trước bạ và bảng kê khai nộp tiền sử dụng đất để kê khai và nộp lại VPĐK
Bước 5: VPĐK thực hiện việc cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, thu phí, lệ phí và giao giấy chứng chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho tổ chức sau khi tổ chức, cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính
Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất ( ghi rõ chuyển sang hình thức thuê đất hoặc giao đất nộp tiền sử dụng đất ) (theo mẫu)
Văn bản thoả thuận địa điểm hoặc văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản đồng ý cho chuyển mục đích sử dụng đất của Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa điểm đã được xác định (bản sao có công chứng)
Quyết định dự án đầu tư hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng nhận của công chứng nhà nước; trường hợp dự án đầu tư của tổ chức không sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc không phải dự án có vốn đầu tư nước ngoài thì phải có văn bản thẩm định về nhu cầu sử dụng đất của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 30 của Nghị định 181/2004/NĐ-CP (bản chính)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất: bản chính và bản sao có chứng thực
Trích lục bản đồ hoặc sơ đồ khu đất ( nếu có ): bản sao có chứng thực
Quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng (bản chính hoặc bản sao có chứng thực)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất-Mẫu số 11ĐK
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định hồ sơ 300.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Bình Định
Số hồ sơ:
T-BDI-126989-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Định
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18