Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDI-193508-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực thống kê: Khách sạn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú du lịch chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Tổ tiếp nhận và trả kết quả (phòng Tiếp nhận và trả hồ sơ) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (trong thời hạn 3 tháng kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh).
Địa chỉ: 183 Lê Hồng Phong - Tp. Quy Nhơn - tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056) 3813888
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra nội dung và tính pháp lý của hồ sơ
Thời gian nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7h15 đến 11h
Buổi chiều từ 13h45 đến 17h00
Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày nghĩ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)
Bước 3: Trong thời hạn một tháng Đoàn thẩm định thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành thẩm định, xem xét và báo cáo Lãnh đạo Sở ra quyết định công nhận hạng
Bước 4: Có quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch nếu đạt tiêu chuẩn quy định theo đơn đề nghị
+ Thời gian gửi quyết định: Theo thời gian nhận hồ sơ như trên
+ Tổ chức, cá nhân đến nhận quyết định, nộp lệ phí theo quy định, nhận biên lai thu tiền phí, lệ phí (nếu có) và ký nhận tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả (phòng Tiếp nhận và trả hồ sơ) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
* Nếu không đạt tiêu chuẩn quy định theo đơn đề nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do
Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (theo mẫu quy định)
Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong tiêu chuẩn quốc gia và xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch
Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch (theo mẫu quy định)
- Bản sao có giá trị pháp lý:
+ Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có)
+ Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý
+ Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội
+ Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ
+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (Đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch
Tải về
Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch
Tải về
Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định 500.000 VNĐ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác - Bình Định
Số hồ sơ:
T-BDI-193508-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Bình Định
Lĩnh vực:
Khách sạn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27