Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-114954-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Sở hữu công nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và công nghệ Bình Dương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và công nghệ Bình Dương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Sở hữu trí tuệ
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức đến Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương (Địa chỉ: 26 Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để được hướng dẫn và nộp hồ sơ
- Nếu hồ sơ đầy đủ, tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ sẽ được trả lại và hướng dẫn cho tổ chức.
Bước 2: Đến ngày hẹn ghi trong phiếu, tổ chức đến Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương nhận giấy chứng nhận tổ chức giám định về sở hữu công nghiệp và đóng lệ phí (nếu có)
Bản gốc Giấy chứng nhận cũ (bị lỗi, bị hỏng, rách, bẩn, phai mờ....) đến mức không sử dụng được; hoặc có sự thay đổi liên quan đến các thông tin đã được ghi nhận trong Giấy chứng nhận theo quy định
Tờ khai yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định làm theo mẫu quy định tại phụ lục III của Thông tư 01/2008/TT-BKHCN ngày 25.02.2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
Bản sao (có chứng thực) Giấy đăng ký hoạt động khoa học công nghệ quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP
Bản sao (có chứng thực) quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa tổ chức và giám định viên sở hữu công nghiệp hoạt động cho tổ chức
Chứng từ nộp phí và lệ phí
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định Sở hữu công nghiệp
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí tổ chức giám định về sở hữu công nghiệp 150.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấy lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định Sở hữu công nghiệp - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-114954-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Sở hữu công nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
24