Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-119589-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở, Quản lý giá
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính tỉnh Bình Dương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính tỉnh Bình Dương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và môi trường
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc. - 07 ngày tại Sở Tài chính (khi nhận được hồ sơ hoàn chỉnh, Sở Tài chính sẽ mời đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia họp xác định và lập biên bản, sau đó trình lãnh đạo Sở Tài chính ký). - 03 ngày tại Sở Tài nguyên và Môi trường (lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký để hoàn chỉnh biên bản)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản xác định giá trị quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức có nhu cầu nộp đầy đủ hồ sơ tại Ban Giá - Công sản tỉnh Bình Dương. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ
Bước 2: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận Biên bản xác định giá trị quyền sử dụng đất và đơn vị ký tên, đóng dấu trong Biên bản sau đó gởi trả lại Sở Tài chính 02 bản ( 01 lưu tại Sở Tài chính và 01 lưu tại Sở Tài nguyên môi trường tỉnh)
Công văn đề nghị xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của khu đất mà tổ chức đề nghị (bản sao có công chứng)
Nếu chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì gửi các hồ sơ giấy tờ có liên quan đến vị trí khuôn viên đất do đơn vị mình trực tiếp quản lý sử dụng (bản sao có công chứng) kèm theo số liệu thực tế sau khi đo cự ly khuôn viên đất
Sơ đồ vị trí của khu đất (Bản sao có công chứng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Trình tự xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-119589-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở, Quản lý giá
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
15