Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-012522-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành phố
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân đến nộp hồ sơ và tại bộ phận “một cửa” của Ủy ban nhân dân thành phố hoặc tại Phòng Tư pháp
Bước 2: Cán bộ bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn, chuyển Phòng Tư pháp
Bước 3: Phòng Tư pháp kiểm tra hồ sơ, chuyển Văn phòng HĐND- Ủy ban nhân dân thành phố trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ký xác nhận; chuyển bộ phận "một cửa "để trả kết quả
Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” của Ủy ban nhân dân thành phố
Tờ khai đăng ký lại việc sinh (theo mẫu)
Bản chính giấy khai sinh cũ hoặc Bản sao Giấy khai sinh được cấp gần thời điểm sinh (nếu có)
Bản sao chứng minh thư nhân dân (chứng thực)
Bản sao sổ hộ khẩu (chứng thực)
Xác nhận đăng ký hộ khẩu của Công an thành phố
Giấy tờ khác có liên quan (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký lại việc sinh
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận đăng ký việc sinh cho các trường hợp Ủy ban nhân dân thành phố đăng ký từ 1982 về trước (áp dụng riêng cho Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang) - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-012522-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
22