Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-019740-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường
Bước 2: Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;
- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.
Bước 3: Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan
Bước 4: Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định
Bước 5: Nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn và trả lại cho khách hàng, thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có)
Đơn xin giao đất, thuê đất (theo mẫu); Quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh (bản sao có chứng thực)
Quyết định dự án đầu tư hoặc bản sao giấy phép đầu tư (bản sao có chứng thực); trường hợp dự án đầu tư của tổ chức không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước hoặc không phải dự án đầu tư nước ngoài thì phải kèm theo 01 bộ hồ sơ dự án (bản sao có công chứng)
Văn bản thoả thuận địa điểm hoặc văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản đồng ý cho xây dựng công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa điểm đất đã được xác định
Bản kê khai và tự nhận xét về chấp hành pháp luật đất đai của đơn vị xin giao đất, thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất của đơn vị đã được giao, cho thuê trước đó
Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường
Mặt bằng tổng thể kèm theo hồ sơ thiết kế và Quyết định phê duyệt thiết kế. Đối với công trình theo tuyến, mặt bằng tổng thể là:
+ Đường giao thông, đê điều là mặt bằng tuyến, mặt cắt ngang;
+ Đường điện là mặt bằng trạm biến áp, bản đồ tuyến đường dây (tỷ lệ không nhỏ hơn 1/25.000).
Trích lục bản đồ quy hoạch (theo quy định)
Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kèm theo: Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp huyện về chủ trương thu hồi đất; thông báo thu hồi đất và biên bản kết thúc niêm yết công khai phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (đối với trường hợp khu đất chưa được giải phóng mặt bằng)
Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kèm theo: Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp huyện về chủ trương thu hồi đất; thông báo thu hồi đất và biên bản kết thúc niêm yết công khai phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (đối với trường hợp khu đất chưa được giải phóng mặt bằng)
Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất. Hoặc văn bản đề nghị của Ban Quản lý các khu công nghiệp (Đối với các khu, cụm công nghiệp thuộc diện quản lý của Ban quản lý các khu công nghiệp mà khu, cụm công nghiệp đó chưa có nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng)
Văn bản uỷ quyền xin giao đất, thuê đất (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin giao đất - Mẫu 1b
Tải về
Đơn xin giao đất - Mẫu 1c
Tải về
Đơn xin thuê đất - Mẫu 1d
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính 300 Đồng/m2
Phí thẩm định cấp QSD đất: 200.000 – 1.100.000 Đồng/hồ sơ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

3
28