Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-025445-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân gửi tờ khai quá trình công tác trong kháng chiến có xác nhận của chính quyền địa phương đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ;
- Địa chỉ: Số 61 - đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang;
- Điện thoại: 0240.3.854.350; Fax: 0240.3.858.450;
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần;
+ Mùa hè:
+ Sáng: từ 7h30 đến 11h00;
+ Chiều: từ 14h00 đến 16h00;
+ Mùa đông: + Sáng: từ 8h00 đến 11h30;
+ Chiều: từ 13h30 đến 16h00.
Bước 2: Ban Thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ, thẩm định xác nhận và trả cho công dân
Tờ khai quá trình công tác trong kháng chiến có xác nhận của chính quyền địa phương
Bản phô tô công chứng Bằng khen, Huân chương, Huy chương
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận thành tích trong kháng chiến - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-025445-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
23