Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-252561-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung Tâm Giáo dục Lao động Xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận đơn xin vào cai nghiện
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người nghiện ma tuý có nguyện vọng vào chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm làm đơn gửi Giám đốc Trung tâm khai báo chính xác tình trạng nghiện ma tuý của bản thân và cam kết tự nguyện vào cai nghiện
Bước 2: Giám đốc trung tâm xét duyệt hồ sơ và căn cứ vào khả năng tiếp nhận của Trung tâm để ra quyết định tiếp nhận
Quyết định tiếp nhận được gửi cho người tự nguyện cai nghiện, gia đình họ và Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú
Đối với những trường hợp qua xét duyệt hồ sơ phát hiện người tự nguyện xin vào cai nghiện tại trung tâm đang bị cơ quan công an lập hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng hoặc là tội phạm đang bị truy nã, Giám đốc trung tâm từ chối tiếp nhận và báo cáo ngay cơ quan công an nơi gần nhất biết. Trường hợp Giám đốc Trung tâm đã ra quyết định tiếp nhận mới phát hiện thì huỷ Quyết định tiếp nhận
Trung tâm và người tự nguyện vào cai nghiện (hoặc gia đình người nghiện) lập biên bản tiếp nhận và ghi rõ tình trạng sức khoẻ hiện tại của người vào cai nghiện, tư trang đồ dùng cá nhân mang theo. Loại trừ các chất cấm và vật dụng cấm theo quy định của Trung tâm. Biên bản được lập thành 02 bản, bên có người vào cai nghiện và trung tâm, mỗi bên giữ 01 bản
Trường hợp người được tiếp nhận vào Trung tâm là người chưa thành niên thì cha, mẹ, hoặc người giám hộ có trách nhiệm làm thủ tục bàn giao người tự nguyện vào Trung tâm cai nghiện
Trung tâm có trách nhiệm hướng dẫn các quy định, nội quy của Trung tâm, yêu cầu người nghiện và gia đình người cai nghiện cam kết thực hiện các quy định đó và tổ chức tư vấn chữa trị, cai nghiện cho người nghiện ma tuý
Đơn của người tự nguyện xin vào Trung tâm (Mẫu số 11)
Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận tạm trú dài hạn (có công chứng hoặc kèm theo bản chính để đối chiếu)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn tự nguyện cai nghiện, chữa trị tại trung tâm
Tải về
Quyết định Tiếp nhận người vào cai nghiện, chữa trị tự nguyện
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đưa người vào cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục- Lao động Xã hội - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-252561-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Phòng chống tệ nạn xã hội
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
36