Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-051440-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục, Lao động xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục, Lao động xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục, Lao động xã hội - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Thời hạn giải quyết: Từ 01 đến 07 ngày kể từ ngày nhận đơn xin vào cai nghiện
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người nghiện ma tuý có nguyện vọng vào chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm làm đơn gửi Giám đốc Trung tâm khai báo chính xác tình trạng nghiện ma túy của bản thân và cam kết tự nguyện vào cai nghiện
Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được đơn của người nghiện(hoặc gia đình người nghiện) xin vào chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm, Giám đốc trung tâm xét duyệt hồ sơ và căn cứ vào khả năng tiếp nhận của Trung tâm để ra quyết định tiếp nhận.
Quyết định tiếp nhận được gửi cho người tự nguyện cai nghiện, gia đình họ và Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú.
Đối với những trường hợp qua xét duyệt hồ sơ phát hiện người tự nguyện xin vào cai nghiện tại trung tâm đang bị cơ quan công an lập hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng hoặc là tội phạm đang bị truy nã, Giám đốc trung tâm từ chối tiếp nhận và báo cáo ngay cơ quan công an nơi gần nhất biết. Trường hợp Giám đốc Trung tâm đã ra quyết định tiếp nhận mới phát hiện thì huỷ Quyết định tiếp nhận;
Trung tâm và người tự nguyện vào cai nghiện (hoặc gia đình người nghiện) lập biên bản tiếp nhận và ghi rõ tình trạng sức khoẻ hiện tại của người vào cai nghiện, tư trang đồ dùng cá nhân mang theo. Loại trừ các chất cấm và vật dụng cấm theo quy định của Trung tâm. Biên bản được lập thành 02 bản, bên có người vào cai nghiện và trung tâm, mỗi bên giữ 01 bản;
Trường hợp người được tiếp nhận vào Trung tâm là người chưa thành niên thì cha, mẹ, hoặc người giám hộ có trách nhiệm làm thủ tục bàn giao người tự nguyện vào Trung tâm cai nghiện;
Trung tâm có trách nhiệm hướng dẫn các quy định, nội quy của Trung tâm, yêu cầu người nghiện và gia đình người cai nghiện cam kết thực hiện các quy định đó và tổ chức tư vấn chữa trị, cai nghiện cho người nghiện ma tuý.
Đơn xin cai nghiện ma tuý tại trung tâm (do người nghiện hoặc gia đình người nghiện tự viết)
Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu , giấy chứng nhận tạm trú dài hạn có công chứng
Kết quả xét nghiệm tìm chất ma tuý trong cơ thể dương tính
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cai nghiện ma tuý tại trung tâm (do người nghiện hoặc gia đình người nghiện tự viết)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đưa người vào cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động Xã hội - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-051440-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Phòng chống tệ nạn xã hội
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
19