Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-BS144
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối xác nhận thì phải thông báo lý do bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận thuyết minh đề tài, đề án nghiên cứu và phát triển công nghệ cao
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị xác nhận thuyết minh đề tài, đề án nghiên cứu và phát triển công nghệ cao tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Khoa học và Công nghệ
- Địa chỉ: 71 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang.
- Điện thoại: 0240.3854.275 / 0240.3855.476
- Thời gian tiếp nhận: Các ngày làm việc trong tuần
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định viết phiếu nhận hồ sơ trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét hồ sơ thuộc lĩnh vực đề tài nghiên cứu và phát triển công nghệ cao chuyển hồ sơ đến phòng Quản lý Khoa học; thuộc lĩnh vực đề án nghiên cứu và phát triển công nghệ cao chuyển hồ sơ đến phòng Quản lý Công nghệ
Bước 3: Tổ chức, cá nhân xuất trình phiếu nhận hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Thời gian trả kết quả theo phiếu nhận hồ sơ
Đơn đề nghị xác nhận thuyết minh đề tài, đề án nghiên cứu và phát triển công nghệ cao của tổ chức, cá nhân
Bản sao có công chứng của một trong các loại giấy tờ sau (đối với tổ chức): Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Bản phô tô chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị (đối với cá nhân)
Bản thuyết minh đề tài, đề án nghiên cứu và phát triển công nghệ cao (công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản thuyết minh đề tài, đề án nghiên cứu và phát triển công nghệ cao
Tải về
Xác nhận thuyết minh đề tài, đề án nghiên cứu và phát triển công nghệ cao
Tải về
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận thuyết minh đề tài, đề án nghiên cứu và phát triển công nghệ cao - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-BS144
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
18