Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-BS76
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định nhập quốc tịch Việt Nam
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có nguyện vọng nhập quốc tịch Việt Nam đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Tư pháp. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ, công dân nộp lệ phí đăng xin thôi quốc tịch Việt Nam. (Thời hạn nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định này đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012)
- Địa điểm nộp hồ sơ: Số 67-Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Bước 2: Sở Tư pháp phối hợp với Công an tỉnh và UBND cấp huyện hướng dẫn UBND cấp xã tổ chức việc rà soát, lập danh sách, hỗ trợ làm hồ sơ, xác minh về nhân thân của người xin nhập quốc tịch Việt Nam
- Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét danh sách và hồ sơ xin nhập quốc tịch và đề nghị Sở Tư pháp giải quyết việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
- Sở Tư pháp phối hợp với Công an tỉnh thẩm định, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, kết luận và đề xuất về việc xin nhập quốc tịch Việt Nam của những người trong danh sách và gửi Bộ Tư pháp
Bước 4: Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký tờ trình kèm theo danh sách và hồ sơ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định
Bước 5: Chủ tịch nước xem xét, ký quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam
Bước 6: Bộ Tư pháp nhận - chuyển quyết định cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
Bước 7: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang nhận - chuyển quyết định cho Sở Tư pháp vào sổ theo dõi và trả kết quả cho đương sự
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người không quốc tịch, không có đầy đủ các giấy tờ về nhân thân, đã cư trú ổn định trên lãnh thổ Việt Nam từ ngày 01 tháng 7 năm 1989 trở về trước
Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam
Bản khai lý lịch
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định của Điều 22 Luật Quốc tịch Việt Nam - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-BS76
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25