Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-080120-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Hoạt động tiền tệ, Xuất nhập khẩu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, thành phố nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở chính
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, thành phố nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở chính
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Không quy định
Thời hạn giải quyết: 10 (ngày) làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: văn bản cấp hạn ngạch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh vàng có hợp đồng gia công với nước ngoài gửi hồ sơ về phòng Nghiên cứu Tổng hợp và quản lý các tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở chính
Bước 2: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở chính thẩm định hồ sơ
Bước 3: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn xem xét cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu. Trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn có văn bản giải thích rõ lý do
Đơn xin nhập khẩu vàng (mẫu tại Phụ lục 2 Thông tư 10)
Bản sao có công chứng quyết định thành lập doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nộp lần đầu hoặc khi có thay đổi)
Hợp đồng gia công với nước ngoài
Số bộ hồ sơ: không quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin nhập khẩu vàng (Phụ lục 2 Thông tư 10)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp hạn ngạch nhập khẩu vàng nguyên liệu áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu vàng để gia công, tái xuất các sản phẩm vàng cho nước ngoài - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-080120-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Hoạt động tiền tệ, Xuất nhập khẩu
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
18